abhero

Verzekerd van de informatie die je nodig hebt om zelf te zorgen voor gezonde financiën.

Op financieel gebied kun je steeds meer zaken zelf regelen.
We helpen je graag bij het maken van slimme keuzes en beperken van risico's, zodat je staande kunt blijven in deze turbulente tijden. 

Alle riemen vast! Bereid je voor op de komende recessie.

Op 21 juli 2022 was ik weer live bij Omroep Flevoland en waarschuwde ik nogmaals voor een op handen zijnde recessie. Wel was ik deze keer meer uitgesproken, omdat ik ervan overtuigd ben dat de komende recessie die uit de jaren ’30 van de vorige eeuw overtreft. Ik omschrijf deze tijd als ‘de moeder aller crisissen’ en zie ‘enorme chaos’ op ons afkomen

Daarnaast heb ik uitleg gegeven over de Noodwet financieel verkeer uit 1978 waarbij de overheid de macht krijgt over banksaldi, beleggingen etc. Ik ben ervan overtuigd dat die Noodwet geactiveerd gaat worden zodra de recessie een feit is en de boel maatschappelijk en financieel uit de hand loopt.

Je kunt de uitzending van Omroep Flevoland hier of op YouTube terugkijken.

Hoewel veel van mijn voorspellingen zijn uitgekomen, denk aan de kredietcrisis uit 2008, de extreem lage rente en snel stijgende prijzen op de woningmarkt, en ik wederom mijn gelijk krijg als het gaat om de snel stijgende rente en inflatie, de aanval op de overwaarde van het eigen huis is geopend en er op dit moment onteigening van ons spaar- en pensioengeld plaats vindt, hoop ik oprecht dat ik ongelijk krijg als het gaat om mijn voorspelling over de op handen zijnde recessie.

Helaas bevestigde diezelfde dag DNB-president Nout Wellink mijn verhaal op NPO1 en voorspelt ook hij een torenhoge inflatie en forse recessie die niet te vergelijken is met alle voorgaande recessies over de afgelopen decennia. 

Zo rauw en confronterend als mijn boodschap was, zo voorzichtig en keurig netjes deed oud DNB-president Nout Wellink zijn verhaal. Allebei zijn we er echter van overtuigd dat genoemde recessie op ons afkomt en delen we onze kritiek op het destructieve beleid van de ECB.

Het is dus voor iedereen de hoogste tijd na te denken wat te doen als dit onheil zich aandient. Hoe ga jij daarmee om? Wat als je volledig op jezelf bent aangewezen? Hoe ga je zo’n nare tijd overleven?

Heb jij een plan?
Het is mogelijk om eens met mij te komen sparren over je vragen op economisch en financieel gebied en de monetaire en maatschappelijke ontwikkelingen en de consequenties daarvan voor jouw financiën te bespreken. Stuur een mail naar contact@abflipse.nl voor meer informatie.


Activiteiten Ab Flipse:
Financieel expert - Claimexpert - Spreker & Columnist - Woordvoerder - Opiniemaker